Kocamustafapaşa Hadım İbrahim Paşa Camii
Hadım İbrahim Paşa Camii; İstanbul Suriçi Kocamustafapaşa Veledi Korubaş mahallesi Silivrikapı Caddesi’ne cepheli olarak 1551 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman dönemi vezirlerinden Hadım İbrahim Paşa tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. İstanbul tarihi surları üzerinde çeşitli eski kapılar bulunmaktadır. Bu cami surların Silivrikapı olarak adlandırılan kapısına yakındır. Caminin önünden geçen Silivrikapı Caddesi Silivrikapı’yı Kocamustafapaşa merkeze bağlayan önemli bir caddedir. Hadım İbrahim Paşa tarafından inşa edilmiş Kocamustafapaşa’da bir de medrese bulunmaktadır. Bu medrese Esekapı’dadır. Burası da Samatya Sigorta Hastanesinin yanındadır. Burası ufak bir külliyedir. Külliye, cami, açık türbe, mektep, hamam ve çeşmeden müteşekkildir. Mektep günümüze gelememiştir. Cami 1648 ve 1754 depremlerinde büyük zarar görmüştür. Onarımlar sırasında tek şerefeli minare yeniden yapılmıştır. 1933 yıllarında tekrar onarılmıştır. Çok harap durumda olan Hamam binası 1930 yılında yıkılmıştır.
CAMİNİN BANİSİ

Camiyi yaptıran Hadım İbrahim Paşa veya Tavaşi İbrahim Paşa Kanuni Sultan Süleyman döneminin kubbe vezirlerinden biridir. Enderun da yetişmiştir. Daha sonra kapı ağalığı için hadım olmuştur. Kendisi daha sonra saraya vezir olmuştur.

MİMARİ YAPI

Caminin planı olarak kare planlı olarak merkezi kubbeli mütevazi bir camii yapısıdır. Cami kubbesi yanlardan çıkan ayaklara oturtulmuştur. Caminin ikisi avlu ve biri ana kapı olmak üzere üç kitabesi bulunur. Cami duvarları kesme küfeki taşı ve tuğla ile örülmüştür. Caminin merkezi kubbesi 12 metre çapındadır. Kubbe dışarıdan destek kemerleriyle taşınmaktadır. Böylece kubbe duvarlara değil örülmüş payandalar üzerine oturtulmuştur. Kubbe içi ve pencere alınlıkları kalem işi ile bezenmiştir. Mihrap mermerden yapılmış olup mermerdendir. Minber de mermerden olup ince bir işçiliğe sahiptir. Vaaz kürsüsü de mermerden yapılmıştır. Son cemaat yeri altı sütunla taşınmaktadır. Buda son cemaat yeri beş sivri kemerle taşınmaktadır. Bu kemerlerin taşıdığı çatı ise beş kubbelidir. Son cemaat yerindeki pencerelerin ve harim içindeki pencerelerin üzerinde, mihrap alınlığında, ender rastlanan özellikleri olan çini panolar bulunmaktadır. Harim giriş kapısının iç tarafı ile yanlardaki kolonlar mermerle kaplıdır. Harimin girişinde sağda küçük bir müezzin mahfili vardır. Bahçedeki şadırvan beş mermer sütunludur. Son cemaat yeri caminin kare planının dışına taşarak her iki yönde fazlalık gösterir. Yazılı çinileri nadir bulunan örneklerdendir. Caminin ahşap ana kapıları ağaç oymacılığın önemli örneklerden biridir. Ancak camide kadınlar mahfili yoktur. Mihraba yakın olan yüksek müezzin mahalli olan maksure güzel bir taş işçiliğine sahiptir. Harim girişinde solda bir su kuyusu bulunur. İlk zamanlar bu kuyunun suyu dışarı akarken şimdi kurumuştur. Bugün kuyunun üstü örtülü olduğu için görülmemektedir. Etrafı duvarlarla çevrilen avluya üç yöndeki kapılardan girilmektedir. Avlu duvarı üzerindeki çeşmenin kitabesi yoktur. Camiyi yaptıran Hadım İbrahim Paşa’nın mezarı caminin haziresindedir. Bu mezar bir açık kubbe şeklindedir.

Camiler

Turan Aknc Kitaplar