Kocamustafapaşa Hekimoğlu Ali Sebili
Hekimoğlu Ali Paşa Camii Sebili; İstanbul Suriçi Davutpaşa, Kocamustafapaşa ve Samatya semtleri arasındaki Kızılelma caddesi ile Hekimoğlu Ali Paşa caddesinin kesiştiği yapı adasında 1734-1735 yıllarında Hekimoğlu Ali Paşa tarafından yaptırılan külliyenin bir yapısı olarak Mimarlar Çuhadar Ömer Ağa ile Hacı Mustafa Ağa’ya inşa ettirilmiştir. Külliye, cami, tekke, türbe, şadırvan, kütüphane, sebil ve çeşme'den oluşan bir külliyedir. Giriş kapısı taş kemerlidir ve sülüs kitabede Cihangirli Mustafa Efendi'nin hattıyla İshak Efendi'nin şiiri yer alır. Bu cümle kapısı üzerindeki fevkani yapı kütüphanedir. Kütüphanenin eserleri Süleymaniye Kütüphanesi'ne aktarılmıştır. Doğu kapısı kırma çatılı bir sundurmayla kaplıdır ve cami kapılarına yedi sekiz merdivenle çıkılır. Avlu taş döşemelidir ve çimenli bahçeleri çam ve çınar ağaçlarıyla kaplıdır. Şadırvan, mermer hazneli sekiz sütunla taşınan ahşap çatılıdır ve üzeri kiremit döşelidir. Şadırvanın yapında türbe bulunmaktadır. Türbede Abdal Yakub, Şeyh İbrahim sol bölümdeki sandukalarda yatar. Sağ bölümde Hekimoğlu Ali Paşa, karısı Muhsine Hatun ve ailesi yatmaktadır. Avlu cephesi ahşap sundurmalı olan türbenin kapı alınlığında talik yazılı kitabesi vardır. Avluda su terazisi ve bir kuyu bulunmaktadır.
Sebil cümle kapısı, şadırvan, türbe hizasında yer alıp iki caddenin köşesinde kubbeli bir yapıdır. Dilimli, beş cepheli, kubbeli, beş pencereli sebilin madeni şebekelerini bir kitabe kuşatır. Lale Devri özelliklerini gösteren mermer sebil, köşe sebilleri grubuna girer. Dış bükeylerden oluşan dairevi formlu plana sahiptir. Planın esası sekiz dilimlidir.

Sebiller

Turan Aknc Kitaplar