Kocamustafapaşa Seyyit Ömer Camii
Seyyit Ömer Camii;  İstanbul Suriçi Kocamustafapaşa Cevdet Paşa Caddesi Seyyit Ömer Sokağı 1 numarada 1490 tarihlerinde inşa edilmiştir. Burası Şehremini ile Kocamustafapaşa’yı birbirine bağlayan Vezir Caddesi ve Altımermer Caddesi kesiştiği yapı adasında camii 1490 tarihinde Seyyit Ömer bin Fahrettin tarafından yaptırılmıştır. Seyyit Efendi İstanbul’un fethi sırasında görev almıştır. Daha sonra Sultan II.Beyazıt döneminde sarayın arpa eminliğini yapmıştır. Camii zaman içinde bakımsızlıktan harabeye dönmüştür. İki üç defa tamirat edilmesine rağmen camii 1950’li yıllarda yıkılarak yeniden inşa edilmiştir. Buna rağmen 1995 yıllarında camii yeniden betonarme olarak inşa edilmiştir.

Cami bir avlu içinde inşa edilmiştir. Caminin giriş kotu zeminden yükseltilmiştir. 10-12 basamakla çıkılan bir taşlık bulunmaktadır. Buradan son cemaat mahalline girilir. Bu bölüm kapalıdır. Son cemaat yeri ilk yapıda bulunmamaktaydı. Yeni bina planlanırken son cemaat yeri ilave edilmiştir. Burada ortada bulunan ahşap bir kapı ile harime girilmektedir. Caminin iç harimi 9 metreye 12 metre ebadında bir dikdörtgendir. Giriş kapısının sağında ve solunda ahşap korkuluklu müezzin mahfili bulunmaktadır. Cami hariminin üstü bir merkezi kubbe ile örtülmüştür. Bu merkezi kubbe dört köşesinden dört ufak kubbeyle desteklenmektedir. Cami içindeki duvarlar kubbe kotu seviyesine kadar Kütahya çinileri ile kaplanmıştır. Camii kubbe kasnağı pencerelerle mekana aydınlık sağlanmıştır. Mihrap dışarıya çıkma yapmıştır. Mihrap tamamen çinilerle kaplanmıştır. Caminin minberi ve vaaz kürsüsü ahşaptan yapılmıştır.

Camiin üst mahfiline çıkan merdiven son cemaat yerindedir. Mahfilin ön kısmındaki ahşap bir parapet bulunmaktadır. Caminin sağ tarafında olan minare 1996 tarihinde mahir Çelebi tarafından inşa edilmiştir. Minare kesme taştan imal edilmiş ve çift şerefelidir. Minareye dıştan girilmekte olup, şerefeler kesme taştan yapılmıştır. Caminin külahı ise kurşun ile kaplıdır. Yine bahçede mermerden yapılmış sekizgen bir şadırvan bulunur.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar