Kocamustafapaşa Sümbüliye Medresesi
Koca Mustafa Paşa Medresesi; İstanbul Suriçi Kocamustafpaşa Kocamustafa Paşa Medresesi sokakta Sümbül Efendi Camii ve türbesi yanında inşa edilmiş külliyenin bir yapısıdır. Medresenin kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Koca Mustafa Paşa Külliyesi, medrese, cami, hamam, hazire, şadırvan, sebiller, dergah ve çeşme yapılarından meydana gelir. Külliye Sümbüliye tarikatının merkezi olduğundan dolayı burası Sümbül Efendi Camii olarak tanınmaktadır.
Ayios Andreas Manastırı üzerine inşa edilen külliyenin merkezinde bulunan cami aslında bir Bizans kilisesidir. Koca Mustafa Paşa tarafından camiye çevrilmiştir. Kitabesi bulunmadığı için yapılış tarihi belli değildir. Medresenin banisi koca Mustafa Paşa fatih döneminde devlet hizmetine girmiş  ve Sultan II.Beyazıt döneminde Sadrazam olmuştur. Yavuz Sultan Selim döneminde ise Şehzadeler meselesine karışınca 1512 tarihinde Bursa’da idam edilmiştir. Hayırsever bir devlet adamı olan Koca Mustafa Paşa İstanbul’un başka yerlerinde de vakıf binaları yaptırmıştır.

Medrese caminin güneybatısında kalır. Medreseye kuzeyden girilir. Kare planlı medresenin ortasında kare bir avlu bulunur. Bu kare avlu etrafında revaklı bir avlu bulunur. Avlu ortasında bir kuyu bulunur. Bugün revaklar camekan ile kapatılmıştır. Medrese hücreleri, kubbeli, ocaklı, kare planlı olup dershane mescit kuzeydeki giriş kapısının karşısında kalmaktadır. Dershane binasının kubbesi daha sonraki dönemlerde çökmüştür. Bugün burada ahşap kiremitli bir çatı bulunmaktadır.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar