Kumkapı Ayia Kiriaki Rum Ortodoks Kilisesi
Ayia Kiriaki Rum Ortodoks Kilisesi; İstanbul Suriçi Kumkapı Kadırga Liman caddesinde 1894 tarihinde inşa edilmiştir. Kilise azize Kiriaki’ye ithaf edilmiştir. Kiriaki bir zengin Romalı ailenin kızıdır. Hiristiyan olduklarından dolayı ailece öldürülürler. Kiriaki Hıristiyanlık inancında şehit olmuştur. Adına inşa edilen Kumkapı’daki kilisenin varlığı 16.yüzyıla kadar dayanır. 1730, 1865, 1894 tarihlerinde tahrip olan yapı yeniden inşa edilmiştir. 1894 yılında yeniden inşa edilen kilisenin mimarı Periklis Fotiatisdir. Mimar Fotiatis o dönemde İstanbul’da birçok önemli yapıyı inşa etmiştir. Heybeliada Ruhban Okulu ve Zoğrafyon Rum Lisesi gibi yapılar inşa etmiştir.
Düzgün kesme taştan inşa edilen yapı bir avlu içerisinde yer almaktadır. Etrafı duvarlarla çevrilen bu yapıya merdivenlerle ulaşılır. Kuzey ve Güneyde yer alan merdivenler nedeniyle kiliseye Merdivenli Kilise adı verilir. Yapı doğu ve batı aksında inşa edilmiş olup merkezi planlıdır. Merkezde bir kubbe ile örtülmüştür. Bu kubbe yüksek bir kasnak ile naos bölümünü örter. Kubbenin geçiş öğeleri pandantiflerdir. Bina sekizgen bir formu anımsatır. Duvarlara gömülü sekiz adet kolonla taşınır. Yapının kuzey ve güneyinde iki çan kulesi yer alır. İstanbul’da eklektik mimarinin uygulandığı en çarpıcı örneklerden biridir.

Rum Ortodoks Kiliseleri

Turan Aknc Kitaplar