Kumkapı Ayia Panayia Elpida Rum Ortodoks Kilisesi
Ayia Panayia Elpida Rum Ortodoks Kilisesi; İstanbul Suriçi Kumkapı Gerdanlık sokakta 1895 tarihinde inşa edilmiştir. Alman gezgin Stephan Perlach 1576 da İstanbul’u ziyaretinde bu kiliseden ismiyle bahsediyor. Bu kilise daha sonra yangınlardan dolayı 1652 yeniden inşa edilir. Bu binada tahrip olunca 1895 yılında tekrar inşa edilmiştir. Binaya ait kitabelerde Mimar Vasilios Tsilenis tarafından inşa edildiği ve o dönemin Patriği Kalinikos’a teşekkür edilir. Yapının etrafı yüksek duvarlarla çevrili bir avlusu vardır. Avlunun güneydoğusunda Ayios Yeroryios ayazması bulunur. Avlunun kuzeydoğuda bulunan okul ise 1957 yılında eğitim işlemine son vermiştir.
Yapı doğu ve batı aksında inşa edilmiş olup yunan haçı planlıdır. Merkezde bir kubbe ile örtülmüştür. Bu kubbe yüksek bir kasnak ile naos bölümünü örter. Kubbenin geçiş öğeleri pandantiflerdir. Kubbe iki paye ve iki sütunla taşınmıştır. Yapının kuzey ve güneyinde iki çan kulesi yer alır. Bu çan kuleleri sütunlar ve friz tipi öğelerle süslenmiştir. Yapı Kesme taştan yapılmıştır. Bina Tanzimat sonrası İstanbul’da eklektik mimarinin uygulandığı en çarpıcı örneklerden biridir.

Rum Ortodoks Kiliseleri

Turan Aknc Kitaplar