Kurtuluş Ayios Dimitriyos Rum Ortodoks Kilisesi
Ayios Dimitriyos Rum Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Şişli Kurtuluş Ateşböceği sokakta bugünkü yapı 1865 tarihlerinde inşa edilmiştir. İstanbul’a gelmiş olan gezgin Stephan Gerlach gezi notlarında bu yapıdan ve kuruluş semtinden bahsetmektedir. Gerlach 1573 yılında bu yapıyı ziyaret etmiş ve bir ayine katılmıştır. Kilisenin 1726 yılında tadilattan geçtiğini anlatan kitabeler bugün bulunmaktadır. Mimar Moyiatzoris’in ismi ve inşaatta çalışan kişilerin isimleri kitabelerde bulunmaktadır.
Yapı çok geniş bir avlu içerisinde yer alır. Avlunun doğusunda Ayios Haralambos Parek-klesionu yer alır. Batıda ise ise ayazma bulunur. Avlunun kuzeydoğusunda ise Çan kulesi bulunur. Yapı beş nefli bir bazilika olarak doğu ve batı ekseninde inşa edilmiştir. Köşelerde düzgün kesme taş ve duvarlarda ise kırma taşı kullanılmıştır. Bina kuzey ve güney yönlerinde kırma çatılıdır. Binanın çevresinde bir silme dolaşır. Nefleri birbirinden yedişer sütun ayırmaktadır. Sütunlar yuvarlak kemerlerle bağlıdır.

Rum Ortodoks Kiliseleri

Turan Aknc Kitaplar