Kuruçeşme Ayios Dimitrios Rum Ortodoks Kilisesi
Ayios Dimitrios Rum Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Kuruçeşme Kırbağ Sokakta 1798 tarihlerinde inşa edilmiştir. Burada bazı hastalıkları iyileştirdiğine inanılan bir ayazma bulunur. Ayazma ile beraber Bizans zamanında yapılmış olan kiliseden bahsedilir. Fakat bu konuda somut belge yoktur.
Kuruçeşme’de 1798 tarihlerinde yapılmış olan kilise inşasında kubbe çökmüş ve birçok işçi hayatını kaybetmiştir. Sultan III. Selim’in emriyle çatı tekrar yaptırılmıştır. Naos girişinde kitabede bu olaylar anlatılır. Ayrıca 1832 yılında tekrar bir tamirat geçirildiği anlatılır. Kilisenin mimarı Saniotis’dir. Kilisenin kuzeyinde Ayios Dimitrios ayazması bulunur. Onun arkasında ise kare kesitli kubbeli yuvarlak çan kulesi bulunur. Kaba kırma taş malzeme ile yapılmış olan kilise doğu ve batı eksenindedir. Kilise bazilika planlı olup çatısı kırma çatı olup iki eğimlidir.

Apsis dışarıdan dikdörtgen planlı olup çatısı konik olarak örtülmüştür. Apsisin içi yarım kubbelidir. Kilisenin dışı oldukça sadedir. Naosta nefler beşer sütunla ayrılmıştır. Sütun başlıkları İon stili olup, sütunlar bir kemerler sistemi ile birbirlerine bağlıdır. Kadınlar bölümü narteksin üstünde olup barok motiflere sahiptir.

Rum Ortodoks Kiliseleri

Turan Aknc Kitaplar