Kuruçeşme Yerevman Kilisesi
Yerevman Surp Haç Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Kuruçeşme Kırbaç Sokakta bulunan yapı 1834 tarihinde Garabet Balyan tarafından inşa edilmiştir. Evliya Çelebi’nin yazılarında burada bir ahşap kilisenin varlığı anlatılır.1798 yılında yıkılıp tekrar yapılmıştır. Kilisenin inşaat masrafı 18.000 kuruştur. Bu dönemde Latinlerin bu bölgede başka kiliseleri olmadığından dolayı bu kilisenin ayinlerde kullanıldığı bilinmektedir. Patrik İstephones Agavni zamanında kilise bir defa daha Mimar Garabet Balyan tarafından inşa edilmiştir.
Yapının avlusuna kilisenin doğusundaki giriş kapısından ulaşılmaktadır. Yapının anıtsallığına tezat oluşturan küçük çan kulesi, kapının bulunduğu yerdeki aksta yer almaktadır. Kilisenin batısında yer alan narteksin kuzey ve güneyinden galeriye ulaşılmaktadır. Dikdörtgen biçimindeki narteksin örtü sistemi düzdür. Ana mekandaki naos tek neflidir. Yapının doğusunda apsis yarım yuvarlağı, kuzeydoğusunda vaftizhane, güneydoğusunda ise muganilerin giyim odası yer almaktadır. Yapı yunan haçı plan şemasında inşa edilmiştir. Ana apsisin kuzey ve güneydoğusunda hazine bölümü ile rahiplerin soyunma odası bulunur. Kilisenin iç tezyinatı çok zengindir. Yapıdaki gömme yivli ve kompozit başlıklı payeler duvarşardaki yarım yuvarlak kemerli detaylar neoklasik üsluba bağlılığı gösterir.

Ermeni Apostolik Kilisesi

Turan Aknc Kitaplar