Kuyumcular Han
Galata, Yenicami Mahallesi Tersane Caddesi No. 77 adresinde bulunan han 1880’li yıllarda inşa edilmiştir. Yapının kitabesi günümüze ulaşmadığından hanın banisi ve mimarı bilinmemektedir. Han ile ilgili kayıtlara geçen ilk bilgi ticaret yıllıklarının 1889-90 yıllarındadır.  Üç katlı olan han bir avlu etrafında planlanmıştır. Avlunun üstü bir cam tavan ile kaplıdır. Klasik Osmanlı hanlarındaki gibi kesme taş ve gergi demiri kullanılarak yapılmıştır. Yapının dış duvarları bir metre kalınlığındadır. Yapının inşa edildiği parsel düzgün bir dikdörtgen olduğu için bina planı da bu forma uymuştur. Zemin kat dükkanları doğrudan iç avluya açılır. Üst katlarda durum farklıdır. Birinci kat odaları cam çatıdan zemin kata ışık geçiren aydınlık koridoruna açılır. Bu koridor özgün olmayıp zaman içinde yapıya sonradan ilave edilmiştir.  Yapay kolonlar arasında her katta dikdörtgen taş söveli bir çift pencere yer alır. Girişin üzerinde Couyoumdjiler Khanıriyle yazılmıştır.  

Klasik Osmanlı hanı görünümünde olan handa inşa edildiği 19. yüzyıla ait mimari gelişmeler görülmez. Kesme taş duvarlarla inşa edilmiş yapının kat döşemeleri bazı konumlarda volta demiri bazı konumlarda ise gergi demiri ile taşınmaktadır. Zemin kattaki dükkanlar orta avluya açılmaktadır. Zemin kattaki diğer dükkanların orijinalde yuvarlak kemerli açıklıklar ile birbiriyle bağlantılı olduklarını duvarlardaki izlerden anlamak mümkündür. Tüm katlarda kapılar dikdörtgen taş söveli, pencereler içeriden basık kemerlidir. Günümüzde mekanların han içine açılan penceresi yoktur. 1850’li yıllarda Fransız Ticaret Odası bu handa faaliyet göstermekteydi.  Günümüzde han faaldir. Bilgiler Turan Akıncı’nın, Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan Galata kitabından alınmıştır. 

Ticaret Hanları

Turan Aknc Kitaplar