Kuzguncuk Marko Paşa Köşkü
Kuzguncuk Marko Paşa Köşkü; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Kuzguncuk Baba Nakkaş Sokağı'nın dirsek yaptığı yapı adasında inşa edilmiştir. Köşkün kesin inşa tarihi ve mimarı belli değildir. Köşk, dört katlı kargir ve çok sağlam bir yapıdır. Asıl adı Apostol olan Marko Paşa, tıbbiye mektebinden yetişip mirliva olmuştur. 1860 senesi sonlarında ser etıbba olup sonra doktor olarak görev yapmıştır. Liva ve ferik ünvanlarını almıştır. ve Eylül 1871 Tıbbiye Nazırı olmuştur. Daha sonra konağında kuşpalazı salgını zuhur etmiş, eşini ve yedi çocuğunu kaybetmiş ve bu acılara dayanamayarak 1889 tarihinde vefat etmiştir.
Yapı İstanbul Boğazı’na nazır bir yamaçtadır. Köşkün yapıldığı yapı adası meyillidir. Bina üç katlı olarak inşa edilmiştir. Ama güney cephesinden iki katlı olarak görülmektedir. Bazı cephelerden bodrum katı ile beraber dört katlıdır. Kagir yapının Çatısı ahşap olup kiremitle kaplıdır. Yüksek tavanlı bir 19.yüzyıl yapısıdır. Kullanım olarak bugün ilkokul olup, kullanımdan dolayı yapıda bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapının pencerelerinin formu ve ebatları sonradan değiştirilmiştir. Farklı ebatlarda farklı çeşitlerde pencereler oluşmuştur. Sonradan bazı pencerelere demir parmaklık yapılmış olup her dönemde farklı bir şeyler yapıldığı için büyük bir kısmı uyumsuzdur.

Sultan Aziz'in Marko Paşa’nın vefatını şüphe ile karşılamıştır. Ölümünden sonra konak, Müşir Mehmet Ali Paşa'nın kızı Adeviye Hanım'ın ikinci eşi, Kutü'l- Amara Mutasarrıfı Selami Bey tarafından 1000 altın liraya, Konya valisi Derviş Ali Kemali Paşa'nın oğlu, son Harbiye Nazırı ve sonradan 150'liklerden olan, Süleyman Şefik Paşa adına satın alınmıştır. Süleyman Şefik Paşa'nın ilk karısı Hatice Hanım'dır. İkinci karısı Vedat Hanım ile Halep'te evlenmiştir. Bu hanım, adı Raşel olan bir rakkase idi. Vedat Hanım'dan Rabia, Belkıs (Benli Belkıs), Perizat ve Sahamettin adlı dört çocuğu olmuştur. Süleyman Şefik Paşa, aftan istifade ederek İstanbul'a dönmüş ve burada vefat ederek Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı'na gömülmüştür. Süleyman Şefik Paşa’nın vefatından sonra köşk miracılarına kalmıştır. Bir süre mirascılar tarafından kullanılan köşk daha sonra birçok defa el değiştirmiştir. Sonunda Maarif Vekaleti tarafından satın alınmıştır.  Marko Paşa Konağı şimdi, Kuzguncuk İlköğretim Okuludur.

Anadolu Yakası Köşkleri

Turan Aknc Kitaplar