Kuzguncuk Surp Krikor Kilisesi
Surp Krikor Lusavoriç Ortadoks Ermeni Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Kuzguncuk Çarşı caddesinde 1835 tarihinde Kayserili Mimar Ohannes Amira Servenyan tarafından inşa edilmiştir. 18 yüzyılda semte yerleşmeye başlayan Ermeniler burada bir Basmahane açmışlar ve zengin nakışlı kumaşlar üretmişlerdir. Basmahane daha sonra Üsküdar’a taşınmış ve Sarkis Kalfa Basması ile ünlendiği bilinmektedir. Zamanla Kuzguncuk’taki Ermeni sayısı artınca 1835 yılında Kayserili Mimar Ohannes Amira Serveryan’a ahşap bir kilise yaptırılmıştır. Günümüzde iskelenin karşısında bulunan yapının 1861 yılında kagir ve kubbeli olarak yeniden inşa edildiği bilinmektedir.
Cami ile yan yana bulunan yapı, kozmopolit yaşam ahenginin adeta bir göstergesidir. Yapı kırma taş malzemeyle inşa edilmiştir. Yalın bir tezyinata sahip olan kilisenin yarım yuvarlak kemerli bir girişi bulunmaktadır. Çift meyilli çatı örtü sisteminin kullanıldığı çatının önünde üçgen bir alınlık bulunur. Bu alınlığın ortasında üçgen bir pencere bulunur. Ana apsisin kuzeyinde vaftizhane, güneyinde mugannilere ayrılan bir mekan bulunur. Yapının kuzeybatısında galeriye çıkış veren merdivenler bulunur. İç mekanda tavan tezyinatında farklı geometrik formlarda kasetler kullanılmıştır. Çan kulesi yapının doğusunda bulunmaktadır. İki kademeli kulenin üst kademesi yarım yuvarlak kemer sütun üzerinde yükselen bir kubbeden oluşmaktadır.

Ermeni Apostolik Kilisesi

Turan Aknc Kitaplar