Laleli Külliyesi Sebili
Laleli Camii Sebili; İstanbul Suriçi Laleli Ordu caddesi ile Fethi bey caddesinin kesiştiği noktada 1760-1763 yılları arasında Sultan III. Mustafa tarafından inşa ettirilmiş olan külliyenin bir yapısı olarak Mimar Mehmet Tahir Ağa tarafından inşa edilmiştir. Camii iki caddenin kesiştiği köşeden merdivenle çıkılan bir platformdadır. Bu platform camii avlusunu oluşturur. Sebil Ordu caddesine cephelidir. Ordu caddesi Akasaray’a doğru indiği için Sebil cami avlusundan 3-3,5 metre aşağıda kalır. Sebilin yanından bir rampa ile camii avlusuna çıkılmaktadır. Sebilin hemen yanında yine cadde kotunda türbe bulunmaktadır. Caminin girişi merdivenlidir. Sebili bronzdan yapılmıştır. Hamamı yıktırılmış, caddedeki cephesine ek dükkânlar yapılmıştır. Caminin kapısının üst başında bir yazıt bulunmaktadır. Caminin adı Sultan III. Mustafa'nın velisi saydığı Laleli Baba'nın ismini bu ibadethaneye vermesinden gelir. Cami kompleksi 1783 yılındaki bir yangında tahrip oldu ve kısa bir süre sonra onun tamamlanmasıyla cami yeniden derhal inşa edildi. 1911 yılındaki yangın medreseyi ve onu takip eden yol yapım çalışmaları ise caminin diğer pek çok ek yapılarını tahrip etti. Caminin hamamı yıkılmıştır.
Caminin mimarı Mehmet Tahir Ağa'dır. Ancak dönemin baş mimarı Hacı Ahmet Ağa'nın da inşasına katkısı olmuş olabileceği sanılmaktadır. Cami adını o zamanlar yakınında bulunan Laleli Baba türbesinden almıştır. Padişahlar tarafından inşa edilmiş son külliye olan Laleli Külliyesi içinde yer alır. Caminin yanındaki Sultan III.Mustafa Türbesinde padişah Sultan III. Mustafa ve oğlu Sultan III. Selim'in mezarları bulunur. Türbenin arkasındaki Laleli Camii'nin banisidir.

Sebiller

Turan Aknc Kitaplar