Liman Ticaret Han
Galata, Kemankeş Caddesi Şarap İskelesi Sokak No. 11 adresinde bulunan han 1897 yılında inşa edilmiştir. Hanın kitabesi günümüze gelemediği için hanın mimarı ve banisi belli değildir ama giriş kapısı üzerinde hanın inşa tarihi yazılıdır.  Yapı iki bloktan oluşmakta olup eski adı Davidoviç Han’dır. Taban alanı 273 metrekare olan han iki farklı sokağa cephelidir. Giriş de görülen çıpa motifi hanın bir denizcilik şirketi tarafından inşa edildiği fikrini vermektedir. Yapının inşa edildiği yapı adası ince uzun bir parsel olup Şarap İskelesi Sokak’ta uzun bir cephe oluşturur. Hanın Şarap İskelesi sokakta iki ayrı girişi olup 9 ve 13 kapı numaralarına sahiptir. Hanın, iki blok arasında küçük bir avlusu vardır. Bloklardan biri bodrum hariç dört, diğeri üç katlıdır. 

19. yüzyıl mimarisinin özelliklerini taşıyan han yığma kagir bir teknikle inşa edilmiş olup katlar putrel demirlerle taşınmaktadır.  Yapının zemin kat cephesine sıva ile kesme taşla kaplıymış izlenimi yaratan bir görünüme sahiptir. Basık kemerli pencere ve kapı açıklıklarının genişliği ve zarif görünümü ile dikkat çeker. Her iki bloğun zemin katını esas kapısı cadde üzerinde olan tek bir mağaza yer alır.  Tüm bu özellikler söz konusu cephenin Neo Rönesans ağırlıklı eklektik üslubundaki olduğunu gösterir. No.13'teki bloğun sadece köşeleri bina boyunca uzanan yapay kolonlarla vurgulanmıştır. Handa yüzyıl başında faaliyet gösterenler arasında bir komisyoncu, bir denizcilik acentesi ve simsarı, gemileri e getirilen unun indirilmesi işiyle uğraşan bir müteahhit ve genel olarak çeşitli malların indirilmesi işiyle ilgili bir başka müteahhit vardı. Kayıtlardaki isimlerden handa faaliyet gösterenlerin tümünün gayrimüslim olduğu görülmektedir.  2020 yılında han kullanım dışıdır. Bilgiler Turan Akıncı’nın, Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan Galata kitabından alınmıştır.

Ticaret Hanları

Turan Aknc Kitaplar