Merkez Rıhtım Han
Galata, Kemankeş Mustafa Paşa Caddesi No. 29 adresinde bulunan han Osmanlı Bankası ve Rothschild ortaklığı ile Galata Rıhtımı imtiyazı çerçevesinde 1912- 1914 yılında inşa edilmişti. Merkez Rıhtım Han, imtiyaz sözleşmesinin yirmi altıncı maddesi gereğince yapılmıştır.   Acente ve denizcilik şirketleri için tasarlanan Çinili Rıhtım Han ve Merkez Rıhtım Han, bu yönleriyle Osmanlı ticari yaşamı için de bir yenilik taşımaktadır. 

19. yüzyıl mimarisinin klasik yapılarından olan han altı katlı olarak yığma inşaat tekniği ile inşa edilmiştir. Yaklaşık 900 metrekarelik taban alanına sahip olan yapının arsası kare formatındadır. Yapının cephelerinde Neoklasik ve Art Nouveau etkileri görülmektedir. Yapı çelik putrel ve beton birleşimiyle oluşturulan ana düşey ve yatay taşıyıcıların yanı sıra ferbeton yapım tekniğinde tali kirişlerin de kullanıldığı tespit edilmiştir. Bölücü duvarlarındaki malzeme tuğladır.

Her iki han da İstanbul’un işgali döneminde askeri karargâh ve karakol olarak hizmet vermiştir.  Yapı uzun yıllar Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü olarak kullanılan yapı 2020 yılında Galata Port kapsamında restore edilmektedir. Bilgiler Turan Akıncı’nın, Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan Galata kitabından alınmıştır.

Ticaret Hanları

Turan Aknc Kitaplar