Ömer Abet Han
Galata Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Kemankeş Caddesi No. 23 adresinde bulunan han Sultan II. Abdülhamit döneminde Mabeyn katipliği yapmış olan Arap İzzet Paşa tarafından 1909 tarihinde inşa edilmiştir. Yapının girişi üzerinde binanın inşa tarihi yer alır. Yapının mimarı olan Alexandre Vallaury dönemin en önemli mimarıdır. Hanı Arap İzzet Paşa’nın yaptırması konusunda bazı tutarsızlıklar vardır zira Arap İzzet Paşa 1908 yılı temmuz ayında Meşrutiyet’in ilanı ile ülkeden kaçmak zorunda kalmıştır. Han avlusuz ve dört katlıdır. Yapının 1183 metrekare büyüklüğünde olan taban alanı şekilsizdir. Bundan dolayı yapı üç ayrı bloktan meydana gelmiştir. Bu bloklar arasındaki sahanlıklar cam bir tavan ile aydınlatılmaktadır. Han bitişiğindeki daha eski bir yapı olan Abet Han'a organik bir şekilde entegre edilmiş ve aradaki geçiş yapay olarak sağlanmıştır. Demir karkaslı yığına bir bina olan Ömer Abet Han'da 18 dükkan, 20 depo, 141 büro odası bulunmaktadır. Yapı denize yakın olduğundan 1040 adet ağaç direk üzerinde inşa edilmiş, kaloriferli olarak yapılmış, fakat asansör sonradan ilave edilmiştir. Dikdörtgen planlı hanın bir uzun, bir kısa kenarı sokağa bakar. Zemin katı, sokağa ve han içine açılan dükkanlar işgal eder. Binanın kesme taş kaplı cepheleri yoğun biçimde bezenmiştir. 2020 yılında han kullanımdadır. Bilgiler Turan Akıncı’nın, Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan Galata kitabından alınmıştır.

Ticaret Hanları

Turan Aknc Kitaplar