Ortaköy Hatice Sultan Yalısı
Hatice Sultan Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Ortaköy meydanında Ali Saib Paşa tarafından yaptırılmıştır. Ali Saib Paşa’ya ait olan yalı arkasında koru ve yol üzerinden koruya geçişi sağlayan köprü ile beraber Boğaziçi’nde birçok yalıda görülen bir bütündü. Paşanın vefatından sonra Sultan II. Abdülhamit tarafından satın alınarak Sultan V.Murat’ın evlenen kızı Hatice Sultan’a hediye edilmiştir.1924 yılında hanedanın yurt dışına çıkarılmasından sonra önce yetimler yurdu daha sonra ilkokul olarak kullanıldı.1973 yılında Boğaz Köprüsü’nün temel kazıları yapılırken yalının zemininde oynamalar oldu. Daha sonra denize kayan yapı fore kazıklarla sahile sabitlendi 1973 yılından bu yana İstanbul Yüzme İhtisas kulübü olarak kullanıldı. Yalı kara ve deniz aksında simetriktir. Orta bölümde sahil tarafına bir ana blok olarak çıkmıştır Yanlarda ise kuzey ve güneye olmak üzere iki çıkma bulunur. İçerisinde iki merkezi sofa etrafında odalar dağıtılmıştır.

Rumeli Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar