Ortaköy Naime Sultan Yalısı
Naime Sultan Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Ortaköy meydanında Sultan II. Abdülhamit’in tarafından 1883 tarihlerinde yaptırılmıştır. Sultan II. Abdülhamit’in tahta çıktığı gün doğmuş olan Naime Sultan, Sultan II. Abdülhamit’in üçüncü kızıdır. Kızının doğumuyla tahta çıkmasını aynı gün kutlamıştır. Padişah yanından ayırmadığı Mabeyin müşiri olan Gazi Osman Paşa’ya hediye etmiştir. Bunun sebebi ise Naime Sultan ile Gazi Osman Paşa’nın oğlu Kemalettin Beyin evlenmesidir. Naime Sultan iyi yetişmiş ve çok iyi derecede piano çalabilen bir padişah kızıdır. Bu yalıya gelin giden Naime Sultan daha sonra kocasından boşandıktan sonra İşkodralı Cemalettin Paşa ile evlendirildi. 1924 yılında hanedan mensuplarının yurt dışı edilmesi üzerine Naime Sultan yalısını eğitim işlerinde kullanılması için devlete bıraktı.
Önce Fransa’ya giden Naime Sultan daha sonra kocasının memleketi Arnavutluğa yerleşti. Paşanın ölmesi ile iki çocuğu ile Arnavutluk’ta parasız pulsuz sefalet bir hayat sonunda 1940’lı yıllarda vefat etti. Saraylarda başlayan bir hayat hikayesi Arnavutluk’ta bir odada son buldu.

Yalı 1926 tan itibaren önce yetimler yurdu daha sonra da tütün deposu olarak kullanıldı.1933 yılından 2002 yılına kadar okul olarak kullanıldı. Maalesef 2002 yılında bir yangında çok büyük hasar gördü. Mimari plan özellikleri olarak giriş katı taş ve kagir üst iki kat ahşap bağdadi olarak yapılmıştır. Plan şeması olarak üç blok denize doğru çıkma yapar. Bu blok arası da daha geridedir Üslup olarak Neobarok tarzda inşa edilmiştir. Kuzey ve güney blokların ortalarında birer sofa yer alır.

Rumeli Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar