Ortaköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi
Surp Asdvadzadzin Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Ortaköy Cibinlik Sokakta inşa edilmiştir. Eski kaynaklar, bu kilisenin yerinde Surp Kiragoz Kilisesi’nin bulunduğu ve tahrip olduktan sonra 1726 yılında Patrik Hovannes Golod tarafından tamir ettirilip Surp Asdvadzadzin ismiyle hizmete açıldığı anlatmaktadırlar. O tarihlerde tepelerin eteklerinde birçok ermeninin ikamet ettiği ve tepelerde Ermeni mezarlıkları olduğu anlatılmaktadır. Bu bölgenin Arabyanların matbaaları sayesinde bir kültür merkezi olduğu ifade edilmektedir. Bu yapı zamanla tahrip olunca bugünkü kilise yaptırılmıştır. 1824 yılında tamir edilen yapı 1835 tarihinde büyütülerek birkaç kez tamir edilmiştir.
Avlu içerisinde yer alan yapının batısında narteks, doğusunda apsis bulunmaktadır. Yapı ortada çift meyilli bir çatıya, yanlarda eğilimli tek çatıya sahiptir. Narteksin kuzetbatısında galeriye çıkan merdivenler yer almaktadır. Kilisenin kuzeyinde Surp Yerrortutyan Şapeli güneyinde Surp İstepanos Şapeli inşa edilmiştir. Kilisede Sultan II. Mahmut’un danışmanı Kazaz Artin Amira Bezciyan tarafından kiliseye hediye edilen 1830 tarihli bir İncil bulunmaktadır. Altın varaklı bir şekilde Hazreti İsa’nın gömülüşünün tasvir edildiği belirtilmektedir. İç tezyinat olarak İstanbul’daki en önemli yapılardan biridir.

Ermeni Apostolik Kilisesi

Turan Aknc Kitaplar