Atıf Efendi Kütüphanesi 01

Atıf Efendi Kütüphanesi; İstanbul Fatih Vefa Caddesi ile Sarı Beyazıt Caddesi’nin kesiştiği yapı adasında 1742 yılında inşa edilmiştir. Kütüphane Sultan I. Mahmut’un Defterdarı Mustafa Atıf Efendi tarafından kurulmuştur.

Kütüphane dermesi 3228 el yazması ile eski ve basma eserleri olarak 30.000 civarındadır. Yazma eserler içerisinde Nefi’nin evinde yazdığı divanın yanı sıra, pek çok müellif hattı kitaplar, çok eski tarihli nüshalar, güzel ciltler, tezhip ve minyatürlü eserler ve mühür albümleri yer almaktadır. Ayrıca kütüphane dermesinin Mehmet Zeki Pakalın bağışı olan dermeyi oluşturan 8301 eski harfli basma eser bulunmaktadır. Atıf Efendi Kütüphanesi dermesinde bulunan yazma eserlerin tamamı elektronik ortama aktarılmıştır. İsteyen kullanıcılar için elektronik ortamda hizmet vermektedir. Bugün bu kütüphane restore edilmiş olup Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesine bağlı olarak çalışmaktadır.