BEYOGLU SARK TIYATROSU

Şark Tiyatrosu; İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi ile Balo Sokağın kesiştiği yapı adasında Konak Çarşısı bulunmaktadır. Bu yapı adası Ermeni Üç Horan Kilisesi vakfına aittir. Burada Cafe Oriental isimli bir eğlence mekanı vardı. 1861 yılında Arakel Altunduri burayı kiralıyarak Şark Tiyatrosu’nu kurdu. İlk dönemde oyunlar Ermeniceydi. Bundan dolayı buraya bir süre sonra Ermeni Tiyatrosu ismi verildi. Daha sonra Sarafim Minas  Paris’ten gruplar getirerek bir vodvil tiyatrosu oluşturdu. 1868 yılında ise bir Yunanlı burayı kiralıyarak bir at cambazhanesi kurdu. O dönemde At Cambazhanesi kurmak moda idi. Zira Atlas Sinemasında ve Ses Tiyatrosunda da at cambazhaneleri kurulduğu bilinmektedir.1884 yılında Hosep Aznavur tarafından buraya Fransız Tiyatrosu kuruldu. Bu tiyatro artık havagazı ile aydınlatılıyordu. Localar iki sıra halinde idi. 1886 yılında ise 12 loca daha eklendi. 1892 yılında yangında yok olunca buraya ünlü Tokatlıyan Oteli inşa edildi.