CAMII MUEZZIN KAPISI

Süleymaniye Külliyesi’nin ana yapısı camidir. Cami yapısında beş adet kapı bulunur. Geleneksel Camii Mimarisinde görüldüğü üzere tam mihrabın karşı yönünde ana kapı bulunur. Bu kapıda caminin inşa  kitabeleri bulunur. Osmanlı mimarisinde yapının banisi, inşa tarihi, mimarı, baninin görevleri kitabelerde yazılmıştır. Bu kitabeler yapı bilgilerini anlatan en önemli kaynaktır. Caminin en önemli kapısı budur.  İç ibadet mahalli olan Harim içinde bulunan diğer dört kapının, ikisi özel ve ikisi genel kapılardır. Özel kapılar Hünkar kapısı ve Müezzin kapısıdır. Bu kapılar merdivenle çıkıldıktan sonra parabetli bir girişten içeri girilir. Genel de Hünkar kapısı kuzeyde, Müezzin kapısı ise güneyde bulunur. Halka açık olan diğer iki kapı ise cami dış avlusuna açılır. Bu kapılar kuzey ve güneydedir.