EYÜP HAZIRESI MÜSIR MAHMUT PASA MEZARI

Müşir Mahmut Paşa Mezar Taşı; İstanbul Surdışı Eyüp Bostan İskelesi Caddesi üzerinde Mihrişah Sultan İmareti karşısında, Hüsrev Paşa Türbesi arkasındaki hazirede bulunmaktadır. Mezar sanduka baş ve ayak taşı tasarımıyla 19. Yüzyıl mezarlarının özellikleri görülür. Batı tesiri altında ki süsleme örneklerinin kullanıldığı ve formu itibariyle kadın mezarlarını anlatan çizgisi ile değişik bir mezar taşıdır.

Baş taşındaki kitabesi, açılmış rulo şeklinde ferman gibi yazılmıştır. Üzerinde celi talik hatla yazılmış kitabe ikişer satır halinde ve grift olarak yazılmıştır. Fes kısmındaki başlığın boyun kısmının altına Mecidi nişanı işlenmiştir. Nişanın alt tarafında girland, onun alt tarafında da kitabe vardır. Ayak taşı baş taşının genel olarak aynısıdır. Baş taşında ferman varken ayak taşında bit top arabası ve top namlusunu temizleme teçhisatı kabartma olarak tasarlanmıştır. Sandukanın yan tarafları oval formun içine, savaş davulu, top, kılıç, alem, borazan, topuz, flama gibi objelerden oluşan bir düzenleme vardır. Mezar taşı iyi durumda olup sadece taş üzerinde karıncalanmalar oluşmuştur.