FATIH HAZIRESI GAZI AHMET MUHTAR PASA

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Mezar Taşı; İstanbul Suriçi Fatih Camii haziresinde, Gazi Osman Paşa türbesi arkasında kalmaktadır. Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Sultan V. Mehmet Reşat döneminde üç ay Osmanlı sadrazamlığını yapmış önemli bir devlet adamıdır. 93 harbi diye bilinen 1877-1787 yıllarındaki savaşta Kafkas Cephesi Komutanlığını yapmış ve önemli başarılara imza atmıştır. Bu savaştaki kahramanlıklarından dolayı Sultan II. Abdülhamit tarafından altın bir kılıç ile ödüllendirilmiş ve Gazi ünvanı verilmiştir. Uluslar arası saat sistemi ve Miladi takvimin kullanılmasını ilk defa Osmanlı döneminde öneren Muhtar Paşa’dır. Darüşşafaka Lisesi’nin kurucularından biridir.

Mezar taşı bir lahit ve üstüvani baş ve ayak taşlarından oluşan bir mezardır. Ayak taşı üzerinde herhangi bir yazı bulunmaz. Baş taşı üzerindeki yazı iki farklı üslupla yazılmıştır. Dendanla sınırlanan Besmele ve altındaki Bakara süresi’nin 48 ayetinden bir bölümün yazıldığı iki satır celi sülüs hatlıdır. Türkçe yazılan yedi satırlık kitabe metni ise celi talik hatla yazılmıştır. Baş ve ayak taşı şahideleri mukarnaslı süsleme ile son bulur. Kaliteli bir işçilikle mermere işlenmiş olan yazılarda hattat imzası yoktur. Yazılar varaksızdır.