GALATA ADAMOPULO HANI

Adamopulo Han; İstanbul Beyoğlu Tünel Galip Dede caddesine cepheli olarak 1906 yılında inşa edilmiştir. Yapının arka cephesi de Şah kulu Sokağına bakmaktadır. Yapının mimarı C.Coulouthros’tur. Bina taştan yapılmış bir kagir yapıdır. Giriş katı dahil altı katlı bir yapıdır. Bina simetrik olarak yapılmıştır. Ön cephede ortadaki Konsol kısımda 4 pencere en üst kata kadar devam eder. Yan kısımlarda ise tek pencere bulunmaktadır. Bu tek pencereler hep balkona çıkmaktadır. Galip Dede Caddesine bakan ön cephe daha süslüdür. Arka cephe ise daha sadedir. Ön Cephede birinci katta pencereler üzerinde üçgen alınlıklar bulunur. Yapı günümüzde apartman olarak kullanılmaktadır.