GALATA KAMONDO HAN

Camondo Han; İstanbul Boğazının Rumeli yakasında Galata Hacı Ali Sokak ile Felek Sokağın kesiştiği yapı adasında 19 yüzyılın ikinci döneminde inşa edilmiştir. 17’nci yüzyılda İstanbul’a yerleşen Camondo Ailesi’nin Galata semtinde inşa ettirdiği Camondo Hanı, bölgenin en eski binası. Ana hissedarı Beyoğlu A.Ş. aracılığıyla Kazak şirketi Capital Partners`a satılan ünlü bina, bugün lüks bir ikametgaha çevrildi. Bankalar Caddesi’ndeki Kamondo Merdivenleri’ni inşa ettiren ailenin adını taşıyan apartmanda ünlü sanatçılar yaşamıştır. Bunlar, Abidin Dino, Arif Dino, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sait Faik, Yaşar Kemal, Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Anday gibi pek çok ünlü isim yaşadı. Osmanlı’da gayrimenkul edinme izni alan ilk yabancı uyruklu kişi olan Abraham Camondo, kardeşi İshak ile birlikte ‘İshak Camondo ve Şürekası’ isimli bankayı kurarak, Kırım Savaşı’nda Osmanlı devletini finanse etti. Dersaadet Tramvay şirketinin de ortakları arasında yer alan Camondolar, İstanbul’da ilk belediyenin oluşumunda rol aldı. Aile, daha sonra Paris’e yerleşti.