SISHANE FREJ BINASI

Frej Apartmanı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Şişhane meydanında Bankalar caddesi ile Meşrutiyet caddelerinin kesiştiği noktada Selim Hanna Frej (Friege) tarafından 1905 -1906 tarihlerinde yaptırılmıştır. Galata’nın büyük değişim geçirdiği ve İstanbul'da apartman furyasının hız kazandığı 1905 veya 1906 yıllarında yapılmıştır. Yapı Art Nouveau sitilindedir. Aslında Frej Apartmanı için Art Nouveau'nun Alman uygulaması olan Jugendstil tarzında demek daha doğru olur. Bu akım Art Nouveau'ya paralel olarak Almanca konuşulan Orta Avrupa'da ortaya çıkmıştır. Yapının Mimarı Khyrikiadis olarak geçmektedir. Bina 4 katlıdır. Her kat aşağı yukarı 300 metrekaredir. Binanın Tepebaşı'na bakan ön cephesinde süslemeler abartılmış olup, iki yan cephelerde sadelik tercih edilmiştir. Binayı yaptıran Mösyö Hanna Frej'e aslen Lübnanlıdır. Frej ailesi bu coğrafyada çok eski bir aile. Tıpkı Glavaniler gibi. Hanna Frej ailesi de çok zengin. O kadar ki, devlete borç para bile verebiliyorlar. Hani bir tabir vardır ya, paralarını nereye harcayacakların bile bilemiyorlar. Hatta aile Osmanlının Doğu Akdenizdeki limanlarını 99 yıllığına kiralamayı teklif edebilecek kadar nakit bir servete sahip. Glavaniler gibi, Frejler de İstanbul sosyetesinin vazgeçilmez simalarından. Böyle olunca, sermayelerini de çocuklarını evlendirerek birleştiriyorlar. Ortaya büyük bir sermaye çıkıyor. Glavaniler neredeyse Galata'nın yarısından fazlasına sahipler. Glavanilerin kızıyla, Frejlerin oğlu, yani Hanna beyin izdivacından ikisi erkek, birisi kız üç çocukları olur. Selim Hanna Frej bu apartmanı inşa ettirir. Hatta bugün binanın üzerinde gördüğümüz çocuk figürlerinin ailenin çocuklarını temsil ettiği rivayet edilir. Ne kadar doğrudur bilinmez. Yalnız bu figürlerde iki erkek çocuğu görülüyor. Ailenin kızı Anjel Hanım evlilik çağında yetişkin bir genç kız haline gelince, Osmanlı devleti çökmüş, yerine milli Cumhuriyet kurulmuştur. Şartlar değişmiştir. Adapte olmak gerekmektedir. Bu sıralarda, İstanbul sosyetesinin kızları, Kurtuluş Savaşı'nda bir kurmay subay olarak Yunan komutan Trikopis'i Dumlupınar'da teslim almasıyla ünlenen Dukakinzade Feridun bey hikayeleriyle vakit geçirmektedirler. Feridun Bey ve Angel hanımın izdivaçları uygun bulunur. Angel hanım artık Aysel Hanım olmuştur. Feridun Bey de sonradan Dirimtekin adını alır. 1895 doğumlu olan Feridun Bey Harbiyeden mezundur. Balkan Harbi, Çanakkale ve Sarıkamış cephelerinde subay olarak bulunmuş, daha sonra Milli Mücadele'ye katılmak için Ankara'ya geçmiştir. Ailevi nedenlerle 1927'de ordudan ayrılıp, teknik sahada kendisini geliştirmek için Almanya'ya ihtisasa gider. Yurda dönünce bir yandan Harp Okulları'nda dersler verdiği halde Türk Hava Kurumu'nda başkan yardımcısı olarak çalışmıştır. Beden Terbiyesi İstanbul Bölge Müdürlüğü yapmıştır. Turing Otomobil Kurumu'nun kurucusu ve yöneticisi olur Gazete çıkarır. Eminönü Halkevi'nin müdürlüğünü 4 yıl sürdürür. Belediye Meclisi'nde, Anıtlar Kurulu'nda üyeliklerde bulunmuş ve en son Ayasofya Müzesi müdürlüğünden emekli olmuştur. Son görevi esnasında, arkeolojik kazılara katılır. Birçok dilde yayınlanmış yazıları, makaleleri ve önemli kitapları vardır. Müze müdürlüğü yaptığı sıralarda, 1966 yılında Ayasofya'nın tekrar cami olması için gösteri yapan psikopat İslamcılardan birinin saldırısına uğramış, bir kaç yerinden bıçak yarası almıştır. Polisin müdahalesiyle canını kurtarabilmiştir. Feridun Bey emekli olunca, Frej Apartmanı'nı 148 bin lira gibi büyük bir meblağ karşılığında satılır. Aile Nişantaşı modasına uyar. Feridun Bey kaza sonunda kalp krizi neticesinde göçer. Frej Apartmanı arkasında yaşanmış hayatlarıyla, 1983 yılında Sarkuysan'a satılmıştır. Yaklaşık 20 yıl bu şirkete genel müdürlük binası olarak hizmet etmiş ve şimdi otel olmayı beklemektedir.