GALATA GENERALI HAN

Generali Han;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Galata Bankalar caddesi üzerinde 1909 yılında Generali Sigorta Şirketi tarafından mimar Giulio Mongeri’ye inşa ettirilmiştir. Generali Han Bankalar caddesinin güney batı cephesinde yer alıp 750 metrekarelik dikdörtgen bir alana inşa edilmiştir. Binanın etrafında Bereketzade Medresesi Sokak, Billur Sokak, Erguan Sokak tarafından çevrelenmiştir. Hanın mimarı usulü kagir olarak 5 katlı olarak yapılmıştır. Binanın cepheleri çok hareketlidir. Yapının ön cephesinde 3 bölümlüdür. Her bölüm ikişer sütunla ayrılmıştır. Sütun başlıkları korint nizamındadır. İki sütun başlığının taşıdığı ana başlıklar dördüncü katın alın kemerlerini taşır. Yapı cephesinde eklektik bir çok unsur bulunur. Yapı şu anda Generali Sigorta Şirketi tarafında kullanılmaktadır.