GÜMÜSSUYU KISLAI HÜMAYUN

Gümüşsuyu Kışlası veya Kışlayı Hümayun; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Dolmabahçe’den Taksime çıkarken Gümüşsuyu Caddesi’nde Askeri Hastane’nin yanında 1850 tarihlerinde inşa edilmiştir. Gümüşsuyu Kışlası: Yapımında ahşap kullanılan bina, Gümüşsuyu Kışla-i Hümayun adıyla yaptırılmıştır. Mimar Sarkis Balyan tarafından 1861 - 1862 yıllarında inşaatın bitirildiği düşünülmektedir. Yapı, Hademe-i Hassa ve Muzıka-i Hümayun efradı için 1850’li yıllarda yaptırılmaya başlanmış, yapımına bir süre ara verildiğinden Sultan Abdülaziz zamanında 1862’de tamamlanmıştır. “Muzıka-i Hümayun Kışlası” olarak da bilinen kışla, muhtelif zamanlarda geçirdiği onarımlarla ve ek binalarla günümüze farklı bir biçimde ulaşmıştır. Mimarı Sarkis Balyan’dır. Batılı üslupta inşa edilen Gümüşsuyu Kışlası, Ayaspaşa Mezarlığı’na ait arazi üzerine kurulmuştur. Geniş bir orta avlu ile onu çevreleyen yapı kanatlarından oluşan bina, batı cephesinde iki katlı, Dolmabahçe’ye bakan cephesinde ise bodrum üzerine dört katlıdır. Sade bir cephe düzenine sahip olan kışlanın köşeleri, birer pencere aksı kadar genişletilerek ve bir kat yükseltilerek belirginleştirilmiştir. Ancak geçirdiği onarımlar sonrasında, ara bölmelere birer kat eklenmesi nedeniyle köşe kuleleri ile olan ayrım yok edilmiştir. Deniz cephesinde yer alan Barok mimari üslubundaki kıvrımlı merdiveni, yapının değişmeden günümüze ulaşan tek öğesidir. Merasim girişi olarak kullanılan merdiven, cephenin ortasından tek kollu inerken, bir sahanlıktan sonra ikiye ayrılır ve barok bir açılma ile yola kıvrılarak iner. 1920’de, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Halıcıoğlu’ndaki binası, İngilizler tarafından işgal edilince Gümüşsuyu Kışlası okula tahsis edilmiş; kurtuluştan sonra okul tamamen Gümüşsuyu Kışlası’na taşınmıştır. Bina halen Makina Fakültesi olarak hizmet vermektedir.