HASEKI HÜRREM SULTAN CAMII

Hürrem Sultan Külliyesi Camii;  İstanbul Suriçi Aksaray Haseki Caddesi üzerinde 1539 tarihinde inşa edilmiştir. Camii merkezi kubbeli ufak bir camidir. Bir avlu içindeki bu camiye bir son cemaat mahallinden girilmektedir. Caminin girişinin batısında ise Caminin şadırvanı bulunmaktadır. Muhtemelen semt nüfusunun o tarihlerde pek kalabalık değildi. Bundan dolayı ilk olarak küçük hacimli ve tek kubbeli bir inşa edilmiştir. Ancak gerek Haseki Külliyesi gerekse hemen yakınındaki Cerrah Paşa Külliyesi’nin oluşturduğu sosyal imkanların tesiriyle semt nüfusu zamanla artış göstermiş ve caminin mevcut yapısı ihtiyaca cevap vermez olmuştur. Vakfiyesinde genişletmeye dair müsaadenin de kaydedilmiş olması sebebiyle, cami Sultan I. Ahmet zamanında Sedefkar Mehmet Ağa tarafından ikinci bir kubbe ilavesiyle genişletilmiştir.

Bu genişletme faaliyeti neticesinde mihrap da mekanı ortalaması maksadıyla iki kubbenin kesişmiş olduğu noktaya taşınmıştır. Bu sebepten bugünkü mihrabın hemen önüne cemaatin birinci safını ikiye bölen bir sütun rast gelmiş bulunmaktadır. Cami 1612 tarihinde genişletilmiştir. Bu ekleme sonunda ortaya çok garip bir camii ortaya çıkmıştır. Camilerde en önemli kısım mihraptır. Özellikle tüm caminin içinden rahatça görülecek bir konumu bulunur. Yeni ekleme sonunda mihrap caminin ortasına taşındığında sütunun arkasına denk gelmiştir. Buda Osmanlı Camii Mimarisinin en garip iç mekanlı camisi ortaya çıkmıştır. Camiye eski girişinden girilmektedir.