HASKÖY MÜHENDISHANE-I BERRI HÜMAYUN

Mühendishane-i Berri-i Hümayun;  İstanbul Kasımpaşa Hasköy Haliç Sahilinde 1795 tarihinde Sultan III.Selim tarafından kurulmuştur.  İstanbul Teknik Üniversitesi'nin eski adıdır. Bu yapı maalesef günümüze gelememiştir. Sadece eski çekilmiş fotoğraflardan yapının şekli hakkında bir fikir sahibi olunmaktadır. Osmanlı Devletinin klasik medrese eğitimi dışında bilime yönelik eğitim hareketinde ilk inşa edilen yapılardan biridir. Mühendishane-i Berri-i Hümayun haritacılık, gemi inşaatı ve inşaat mühendisliği öğretimi yapmaktaydı. Mühendishane-i Berri-i Hümayun 1847'de mühendislik eğitiminin dışında mimarlık eğitimi de vermeye başladı. 1883'te Hendese-i Mülkiye, 1909'da Mühendis Mekteb-i Alisi adını alarak ülkenin alt yapı inşaatlarında görev alan kadroları yetiştirdi. Mühendislik ve mimarlık öğretimi, 1928 yılından itibaren Yüksek Mühendis Mektebi'nde, 1944 yılından sonra da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde sürdürüldü.