HATTAT HASAN ÇELEBI

Hattat Hasan Çelebi;  Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış önemli bir hattattır. Süleymaniye Camii içinde çok önemli eserleri bulunmaktadır. Büyük Hattat Ahmet Karahisari’nin en önemli talebelerinden olan Hasan Efendi’nin doğumu ile ilgili bilgiler yoktur. Kendisi Çerkez asıllı olan Hasan Çelebi başlar da Karahisari’nin kölesi idi. Zamanla üstadın manevi oğlu olmuştur. Hasan Çelebi, Ahmet Karahisarı’nin yanında yazı dersleri gördü. Üstün kabiliyeti ortaya çıkınca Aklam-ı sitteyi kısa zamanda öğrendi. Özellikle celi yazıda büyük bir başarı gösterdi. Onun Karahisari ekolünün tek temsilcisi olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı hat camiasında Hasan Halife olarak tanınmıştır. Hocasının vefatından sonra Şeyh Hamdullah’ın yolunda önemli eserler vermiştir.

Hayatı boyunca hocasını çok iyi temsil eden bir talebe, hem de çok kuvvetli bir hattat olan Hasan Çelebi’nin önemli eserleri arasında Süleymaniye Camii kitabesi ve çini üzerindeki celi sülüs yazıları gelmektedir. Edirne Selimiye Camii’nin çini üzeri ve mermere mahkuk celi sülüs yazıları da ona aittir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde bulunan muhakkak ve nesih hatla yazdığı Evrat’ı görülmeye değer şaheserlerdir. Hattat Hasan çelebi’nin gözüne Selimiye Camii kubbe yazılarını kontrole ederken kireç kaçmıştır. Hemen orada bulunan kalem temizleme suyu ile gözünü yıkayınca gözlerini kaybetmiştir. Bunun üzerine Sultan II. Selim vefakarlık göstererek ömrünün sonuna kadar kendisine maaş bağlatmıştır. Büyük Hattat 1594 yılında vefat etmiş ve Sütlüce’de Hocasının yanına gömülmüş olup, mezar taşı yoktur.