HATTAT SULTAN ABDÜLMECIT

Hattat Sultan Abdülmecit; 1823 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Hattat padişahlar arasında önemli bir yere sahiptir. İleri görüşlü ve keskin zekalı biri olarak bilinir. Saltanat yılları, Tanzimat’ın ilanı ile oldukça hareketli geçen padişah, hayır eserlerine çok önem vermiş ve bu döneminde birçok camiyi tamir ettirmiştir. Bunların yanında birçok ta yeni camiler yaptırmıştır. Hat sanatını Mehmet Celalettin’in talebesi Mehmet Tahir Efendi’den öğrenmiştir. Sülüs ve nesih yazılarını meşk ederek 1843 yılında icazetname almıştır. Camilerde ve müzelerde birçok eseri bulunmaktadır. Kendi döneminde yapılan Bezmi Alem Valide Sultan Camii, Ortaköy ve Tophane Kılıç Ali Paşa Camisinde bulunan levhaları kendi yazmıştır. Kendisinin hocası Mehmet Tahir Efendi dolayısı ile Mahmut Celalettin tarzına meyletmiştir. Bundan dolayı o dönemdeki tüm hattat bu etki altında kalmışlardır. Sultan Abdülmecit çok genç yaşta 1861 yılında 38 yaşında vefat etmiştir. Fatih Yavuz Selim camisinin bahçesinde kendi adına yapılan bir türbeye defnedilmiştir.