MAÇKA KARAKOLHANESI

Maçka Karakolu; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Maçka Caddesi üzerinde tarihi Maçka Silahhanesi’ne ilave bina olarak 1861-1862 yıllarında inşa edilmiştir. Yapı, Maçka Silahhanesi’nin Karakolhane Binası olarak 1861-1862 yılları arasında Simon ve Sarkis Balyan tarafından inşa edilmiştir.

Batılı üslupta yapılan, üç katlı silahhane binası, Osmanlı döneminin sonlarında Jandarma Kumandanlığı hizmetine verilmiştir.1930′lu yılların sonuna kadar Maçka Jandarma Karakolu olarak kullanılmıştır. Bina,1956 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilmiştir. Bir süre Teknik Okul olarak hizmet gördükten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kullanımına bırakılmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından uzun yıllar Maden Fakültesi olarak kullanılmıştır.  İstanbul teknik Üniversitesi tarihi binaya ek olarak inşa edilen dershane bloklarından oluşan bir bina daha inşa etmiştir. Bu bina 1970 yıllarında hizmete girmiştir.