MAÇKA SILAHHANESI

Maçka Silahhanesi; İstanbul Boğazının Rumeli yakasında Beşiktaş Maçka Caddesine cepheli olarak Sultan Abdülaziz döneminde Sarkiz Balyan’a 1873 tarihinde yaptırılmıştır. Osmanlı döneminden kalma bir yapı Neoklasik üslubun İstanbul’daki önemli bir binasıdır. Üç katlı olan silahhane binası, Osmanlı döneminin sonlarında Jandarma Kumandanlığı hizmetine verilmiştir. Cumhuriyetten sonra sırasıyla, nakliye, topçu, istihkam ve Jandarma Okulu olarak kullanılmıştır. 1955'da Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmiş, bir süre Teknik Okul olarak hizmet gördükten sonra Teknik Üniversite'nin kullanımına bırakılmıştır. 1955'te İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kullanımına verilen bina, bu üniversitenin Maçka Yerleşkesi'nin ana binasıdır. Ana cephesi ve girişi güney batı yönünde olan silahhane, güneydeki ana girişin simetri ekseni olduğu çift avlulu bir plan şemasına sahiptir. Ön cephesi, güneybatı cephesi yüksekçe bir bodrum üzerinde iki katlıdır ancak arka cephe kot farkı nedeniyle altta kalmıştır.

Yapının cephe özellikleri olarak güney batı cephesindeki giriş cephenin merkezinde yer alır, anıtsal kapı ve üzerindeki balkonlu alan ile üst kattaki pencerelerin özelleşmesi vurguyu burada yoğunlaştırır. Ayrıca kapının iki yanındaki kule bu vurguyu güçlendirmektedir. Oldukça geniş kanatın ana cepheden taşırılmış köşe kuleleri ile kapının iki yanındaki kuleler arasında üç pencereli bir yüz arka ve ön yüzler arasında bir kademeye kadar öne çıkarılmış, böylelikle masif etki kırılmıştır. Ayrıca öne çıkarılan alanlarda iki kattaki pencerelerde yarım daire kemerli pencereler kullanılmıştır, en geri yüzlerde ise alt kattaki açıklıkların dikdörtgen üst kattakilerin ise kemerli olarak değerlendirildiği belirtilebilir. Arka cephe giriş kapısı nedeniyle özelleşmiş alan dışında ön cepheyle birebir benzerlik gösterir. Kısa kanatlardan kuzeybatıya bakan kanatta ikinci bir giriş bulunur. Giriş cephesine göre zemin kata dışarıdan bir merdivenle ulaşılmaktadır. Merdivenin altından tonozlu bir yapıyla ise bodruma geçit verir. Bunun dışında cephe prensibi devam eder. Diğer kısa kanat buradaki gibi kapı bulundurmaz ancak diğer öğeler birebir benzerdir. Yapı iç mekan özellikleri olarak üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda tüm kanatlar boyunca sürekli devam eden koridorlar ile bunlara bağlanan derslik ve ofisler bulunmaktadır.