MIHRAP ÜSTÜ YAZISI

Süleymaniye Camii mihrabın üzerinde celi sülüs yazı ile 115 X 250 santim ebadında bir plaka üzerine ‘’ kullma dehale aleyha zekeriyye’l-mihrap.’’ hattı yer alır. Bu hattın anlamı’’ Zekeriya ne zaman bulunduğu mihraba girdiyse onun yanında bir yiyecek buldu. Bu satır Ali İmran 37 ayetinden alınmıştır. Koyu yeşil bir zemin üzerinde harfler altın varak ile yazılmıştır. Boşluklara rumi motifler kullanılmıştır. Yazının çevresinin üzerinde belli aralıklarla rümi ve tepelik motifleri yerleştirilmiştir. Mihrap kelimesinin son harfi olan ‘’B’’ harfinin ‘’Zekeriya ‘’ kelimesindeki ‘’kef’’ harfinin serenini kesmesi ilginç bir hat sanatı detayıdır. Hat yazısı 90 x 230 santim ebadındadır.