…Süleymaniye Taç Kapısı

Süleymaniye Camisinin batı yönünde cami Taç kapısı bulunur. Taçkapı bir Anadolu Mimari geleneğidir. Bu kapının üzerinde iki hat yazısı bulunmaktadır. Taç kapı üzerinde en üst kısımda yazı için ayrılan alana celi sülüs hatla ‘’La ilahe illallah muhammedun resulullah ‘’ ibaresi yazılmıştır. Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed, O’nun kulu ve elçisidir Yazı zemini mermer renginde bırakılmış, harfler, tezyini işaretler ve zeminin boş kalan kısımlarına yapılan rumi ve hatai motifleri altın varakla kaplanmıştır. Yazı 160 X 440 santim ölçülerindedir.

Taç kapı üzerinde en üst kısımda yazı için ayrılan alana celi sülüs hatla ‘’ inne’s-salate kanet ale’l-müminine kitaben mevkuta’’ ibaresi yazılmıştır. Çünkü namaz, müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Yazı zemini siyaha yakın lacivert olup, harfler altın varakla kaplanmıştır. Yazıda görülen tek dini motifi çok sanatkarane işlenmiştir. Yazı 110 X 310 santim boyutlarındadır.