UNKAPANI KÖPRÜSÜ

Unkapanı Köprüsü ya da resmi adıyla Atatürk Köprüsü;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında tarihi yarımada ile Beyoğlu yakasını birbirine bağlayan köprü 1836 tarihinde inşa edilmiştir. Fatih ilçesine bağlı Unkapanı Küçükpazar bölgesiyle Beyoğlu ilçesine bağlı Azapkapı semtlerini birbirine bağlar. Aksaray semtinden başlayarak Unkapanı'na gelen Atatürk Bulvarı'nın devamı niteliğindedir. Unkapanı Köprüsü” ilk olarak otuzuncu Osmanlı Padişahı Sultan II. Mahmut hükümdarlığı döneminde, bir sonraki hükümdarın annesi ve İkinci Mahmut’un eşi Bezmialem Valide Sultan tarafından tamamı ahşap malzeme kullanılarak 1836 yılında inşa ettirildi. Köprü geçişlerinde alışılanın aksine herhangi bir geçiş ücreti talep edilmediğinden dolayı halk tarafından Hayratiye Köprüsü olarak isimlendirildi. Yine ahşap dubaların üzerine oturtturularak yüzme kabiliyeti kazandırılan köprünün inşa sorumluluğu, dönemin kaptanıderyası Fevzi Ahmet Paşa’ya verildi. Fevzi Ahmet Paşa nezaretinde, Haliç Tersanelerinde yapılması tamamlanan Unkapanı Köprüsü, 400 metre boyunda ve on metre genişliğin de idi. İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nden gelen gemilerin Haliç’e girip çıkışını engellememek için açılıp – kapanan şekilde imal edilmiş olan köprünün açılış merasimi bizzat İkinci Mahmut tarafından baştanbaşa at sırtında geçilerek yapılmıştır.

Takvimler 1875 yılını gösterdiğinde, yüz otuz beş bin altın karşılığında yapılan anlaşma sonucu Fransız bir şirket, ahşap köprü yerine metalden imal edilmiş bir köprü inşa etti. Yedi yüz seksen metre uzunluğunda ve on sekiz metre genişliğinde olan yeni köprü 1912 yılına kadar hizmete devam etmiştir. 1912 yılında ise bu köprü sökülüp yerine Galata Köprüsü olarak isimlendirilen üçüncü Eminönü, Karaköy köprüsü monte edilmiştir. 1936 yılında çıkan şiddetli bir fırtına sonucunda bu köprüde yıkılıp yerine günümüzde kullandığımız “Atatürk Köprüsü” inşa edilmiştir. Atatürk Köprüsü de tıpkı ilk imal edilen Hayratiye Köprüsü gibi ahşaptandır. Yirmi dört duba üzerine kurulu bu ahşap köprünün zemini takvimler 1954 yılını gösterirken asfalt ile kaplanmıştır. Dört yüz yetmiş yedi metre boyunda ve yirmi beş metre eninde olan köprü hala İstanbul halkına hizmet etmektedir.