ÜSKÜDAR HAZIRESI SINAN PASA MEZARI

Kaptanıderya Sinan Paşa Mezar Taşı;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar İskele meydanındaki, Mihrimah Sultan Haziresinde bulunmaktadır. Sinan Paşa Sadrazam Rüstem Paşa’nın kardeşidir. Enderun’da yetişmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kaptan-ı Deryalık yapmıştır. Sinan Paşa İstanbul Beşiktaş’ta kendi adına bir cami yaptırmıştır. Kendi yaptırdığı cami bitmeden vefat ettiği için Üsküdar’daki Mihrimah Sultan haziresine gömülmüştür.

Mezar, 16.yüzyıl taş işçiğinin şaheser bir örneğidir. Mezar, etrafı açık ve kenarında iri kavallı bir silme dolaşan taş bir lahittir. Baş taşının sağında kartuş içinde Küllü nefsin zaikatü’l mevt sol tarafta ise Küllü men aleyha fan ayetleri yazılıdır. Baş taşının arka yüzünde, O günde ki ne mal fayda verir o gün, ne avlat: ancak Allah’a şirkten ve şüpheden arınmış bir gönülle gelen faydalanır mealindeki şuara suresinin 88. Ve 89. Ayetleri yazılıdır. Mezarın baş ve ayak taşında ayrı kitabeler bulunur. Mezarın baş taşı üzerindeki kavuk yüksekliği 65cm.,orta çevresi 136 cm olan düşey dilimli sarık olarak da adlandırılan mücevveze serpuş, Osmanlı mermer işçiğinin en güzel örneklerinden biridir.