ÜSKÜDAR KARACAAHMET FETHI PASA CAMII

Fethi Ahmet Paşa Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu Yakasında Üsküdar Karacaahmet türbesi karşısında 19 yüzyıl başlarında inşa edilmiştir. Kitabeden öğrendiğimize göre, bu camii evvelce Sultan Abdülmecit'in rikabdarlarından yani özengi ağalarından Rodos'lu Hacı Hafız Ahmet Ağa ahşap olarak yaptırmıştır. Oğlu Fethi Ahmet Paşa yeniden ve taş olarak inşa ettirmiştir. Yanlış olarak Karacaahmet cami olarak da söylenilmektedir. Alt kısmındaki su tesisi dükkan haline getirilmiştir. Esasen mülhak vakıf olan Rodoslu Ahmet Paşa Vakfının aile fertlerinin mezarları az ileride cadde üzerinde Duvardibi su terazisine yakın yerde bulunmaktadır. Fethi Ahmet Paşa Sultan Abdülmecit döneminde yaşamış ve saraya damat olmuş önemli bir devlet adamıdır. Kuzguncuk’ta bir yalısı ve Üsküdar sahilden Sultantepe’ye kadar uzanan bir korusu bulunmaktadır. Kendisi Dolmabahçe Sarayının düzenlenmelerinde görev almıştır.