.YENIKAPI MEVLEVI ASITANESI

Dünyada 184 adet Mevlevihane var. Bunun sadece 14 tanesi Asitane. Mevleviliğin gereği olan tüm kurumların bir Mevlevihanede bulunduğu zamanda Asitane tanımı kullanılıyor. Yenikapı Asitahnesi o dönemde İstanbul’un en büyük ve en önemli  Mevlevihanesi. Yenikapı Mevlevihanesi  1597 yılında kuruluyor. Ama  en parlak dönemi 1816 yılından başlayarak yaşanıyor.  1903 yılında bir yangın geçiriyor. Tekrar ayağa kalkması Sultan V. Mehmet Reşat ile 1910 yılında oluyor. Dönemin önemli Üstadı, Mimar Kemalettin Mevlevihane’ye yeni binalar yapıyor. Yenikapı Mevlevihanesi eskiden 77 dönümlük bir alanı varmış. Tekke ve Zaviyelerin kaldırılmasından sonra bu bina ve çevresi sahipsiz kalmış. Çeşitli amaçlarla Çoçuk yuvası, İlkokul gibi hizmetlerde kullanılmış. Altı yapıdan oluşuyor. Ama esas olarak üç büyük ana binadan meydana geliyor. Ana kapıdan içeri girince karşınıza çıkan yer Orta avlu. Avlunun sağındaki taş yapı Selamlık Binası. Tam karşınıza gelen ahşap bina Harem yapısı. Girişin solunda kalan büyük ahşap bina ise Semahane ve Türbe. Bu binaların dışında ise ufak yapı olarak Kütüphane, Muvakithane ve Sebil yapıları bulunuyor. Bu fotoğraf Zeytinburnu Belediyesinden alınmıştır. Bu fotoğraf Fatih Sultan Vakıf Üniversitesinden alınmıştır.