Portfolio Category: Dini Türbeler

TOPKAPI MERKEZ EFENDI TÜRBESI

Merkez Efendi Türbesi; İstanbul, Zeytinburnu'nun Topkapı semti, Merkez Efendi mahallesinde, Merkez Efendi Camii bahçesinde yer alır. Türbe günümüzde İstanbul Türbeler Müdürlüğü’nün yönetiminde olup, ziyarete açıktır. Merkez Efendi, 1463 yılında Denizli’de doğmuştur. Asıl adı Musa Muslihittin olan Merkez Efendi, ilköğrenimini Manisa'da tamamlamış, daha sonra İstanbul’a gelerek Hızır Velüyittin Efendi ve Mevlana Ahmet Paşa’dan dersler almıştır. Müderrislik…
DEVAMI

ÜSKÜDAR AZIZ MAHMUT HÜDAI TÜRBESI

Aziz Mahmut Hüdai Türbesi,  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Gülfem Hatun Mahallesi Mektep Sokakta Aziz Mahmut Hüdai Camisi’nin avlusunda bulunmaktadır. Bu türbenin yapım tarihi kesin olmamakla beraber 17. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Aziz Mahmud Hüdai Anadolu velilerinden olup, Celveti Tarikatının piridir. Şereflikoçhisar’da 1541 yılında doğmuş, çocukluğu orada geçmiş ve ilköğreniminden sonra İstanbul’a gelerek Ayasofya Medresesi’nde öğrenim…
DEVAMI

KOCAMUSTAFAPASA SÜMBÜL EFENDI TÜRBESI

Sümbül Efendi Türbesi; İstanbul Suriçi Kocamustafapaşa’daki Kocamustafapaşa Camisi’nin haziresine 1529 yılında inşa edilmiştir. Sümbül Sinan Efendi Halveti tarikatının Cemali koluna bağlı Sümbüliye şubesinin kurucusudur. Gerçek ismi Yusuf olup, Zeynüddin unvanı ile tanınmaktadır. Halk Ona Sümbül Efendi ismini yakıştırmıştır. Sümbül Efendi Merzifon’da 1451 yılında doğmuş, İstanbul’a gelerek medrese eğitimi almıştır. Daha sonra Halveti Tarikatına girmiş, Mısır’a…
DEVAMI

EYÜP EBU EYYÜP EL ENSARI TÜRBESI

Ebu Eyyüp el Ensari Türbesi; İstanbul Surdışı Eyüp semtinde, Eyüp Sultan Camii avlusu, 47. ada, 13. parselde yer almaktadır. Eyyüp Sultan’nın, asıl adı Halit bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari’dir. Medine’nin yerlilerine ensar denilmesi nedeniyle “Ensari” adını almıştır. Sahabe-i Kiram’dan büyük bir zattır. Hazrec kabilesinin Neccaroğulları kolundandır. Hz. Peygamber Efendimize, dedesi Abdülmuttalib Efendi’nin annesi tarafından akrabadır.…
DEVAMI