Portfolio Category: Klasik Dönem

EYÜP PERTEV PASA TÜRBESI

Pertev Paşa Türbesi; İstanbul Surdışı Eyüp Küçük Beybaba Sokağı’nda bulunan bu türbe Pertev Paşa’nın 1572’de ölümünden sonra Mimar Sinan tarafından yaptırılmıştır. Pertev Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman (1520–1566) ve Sultan II. Selim (1566–1574) dönemlerinde vezirlik yapmıştır. Osmanlı sarayında Enderun’dan yetişmiş Rikab-ı Hümayun Ağası, Kapıcıbaşı ve Yeniçeri Ağası görevlerinde bulunmuştur. Nahçıvan seferine katılmış, bundan sonra da…
DEVAMI

ÜSKÜDAR HÜMAŞAH AYŞE SULTAN TÜRBESI

Hümaşah Ayşe Sultan Türbesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Üsküdar Aziz Mahmut Hüdai Efendi Külliyesi’nin güneyinde 1612 tarihlerinde inşa edilmiştir. Bu yapının içinde bir birine bitişik ve geçilebilen dokuz türbe bulunmaktadır. Ön kısımda Reisü’lhulefa Şeyh Ahmet Efendi Türbesi, sağ tarafında Hanımefendiler Türbesi arka kısımda ise Sadrazam Halil Paşa türbesi yer almaktadır. Türbe tekkelerin kapatılmasından sonra uzun…
DEVAMI

ÜSKÜDAR DOGANCILAR NASUHI MEHMET TÜRBESI

Nasuhi Mehmet Efendi Türbesi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Doğancılar Nasuhi Tekkesi Camisi’nin sol tarafında 1718 tarihinde Nasuhi Mehmet Efendi için inşa edilmiştir. Şu anki şeklini 1863 yılındaki onarım sonrası meydana çıkmıştır. Yapı dikdörtgen planlıdır. Yığma taştan ahşap çatılı olarak inşa edilmiştir. Dört pencereden ışık alan türbenin minare tarafına bakan pencere üstünde Şeyh Zekai Efendi…
DEVAMI