Portfolio Category: Sahabe Türbeleri

AYVANSARAY HZ.SUBE TÜRBESI

AYVANSARAY HZ.ŞU’BE HAZRETLERİ TÜRBESİ   Hz.Şu’be Hazretleri Türbesi;  İstanbul Suriçi Ayvansaray Şişhane Caddesi üzerinde bulunan açık bir türbedir. İstanbul sahabelerinden daha birisinin türbesi İstanbul Belediyesi tarafından restore edilmiş. Belediyenin koyduğu kitabede Hz.Şabe olarak yazılmış. Türbenin üstü açık. Türbenin ortasında bulunan bir ağaç maalesef konmuş mezar taşını kırmış. Hazreti Şube’nin kimliği ile ilgili pek bir bilgi…
DEVAMI

AYVANSARAY HZ.HACETI HAFIR TÜRBESI

Hz.Haceti Hafir Türbesi;  İstanbul Suriçi Ayvansaray Eğrikapı Caddesi’ne cepheli olarak Eğrikapı surlarında inşa edilmiştir. Bu türbede Hz. Peygamber devrinde yaşamış ve Hz. Peygamberin dostluğunu kazanmış sahabenin Bizans’ın fethi için yapılan Arap seferine katılarak İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’un muhasarası sırasında yapılan savaşlarda surlar önünde şehit düşmüştür. Daha sonra şehit düştüğü yere defnedilmiştir. Osmanlıların İstanbul’u fethinden sonra buraya…
DEVAMI

AYVANSARAY HZ.EBUZERR EL GIFFARI TÜRBESI

Hz.Ebuzerr El Gıfarı Türbesi;  İstanbul Suriçi Ayvansaray  Esnaf Loncası Sokak’da bulunur. Ebuzerr El Gıfari ilk Müslüman olanlar arasında beşinci sırada yer alır. Aslen eşkiyalık yapıp, kervanları soyarak geçinen Gıfari kabilesindendir. Müslüman olduktan sonra Bedir’den itibaren bütün savaşlara katılmıştır. Mekke’nin fethinde kaviminin sancaktarlığını yapmıştır. Peygamberin dostum olarak bahsettiği bu evliya kişi, İslam orduları ile İstanbul’a kuşatmaya…
DEVAMI

AYVANSARAY HZ.EBU SEYBE EL HUDRI TÜRBESI

Hz.Ebu Seybe El Hudri Türbesi; İstanbul Suriçi Ayvansaray  inşa edilmiştir. Hz.Ebu Seybe El Hudri Türbesi, Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilen sınırlı sayıdaki sahabe türbelerinden biridir. Fatih, türbedarlığa, Ni’me’lceyş’ten olan ‘’fethin övülmüş askerlerinden’’ ve devrin velilerinden Şeyh Toklu İbrahim Dede’yi getirmiştir. Türbenin bulunduğu hazirede önemli tarihi şahsiyetlerin mezarı bulunmaktadır. Sultan II.Beyazıt Vakfı’ndan türbeye tahsisat ayrılması…
DEVAMI