Portfolio Category: Suriçi Mescitleri

FATIH ALI KUSÇU EFTALZADE CAMII

Eftalzade Camii;  İstanbul Suriçi Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi, İslambol Sokağında 1512 yıllarında medrese olarak inşa edilmiştir. Burası Fatih Camisinin yanında Malta Çarşısı içinde Sultan I.Mahmut Sebili ile Şekerci Han arasındadır. Caminin özgün girişi günümüze ulaşmamıştır. Cami girişi dükkanlar tarafından işgal edilmiştir. Şeyhülislam Seyyit Eftalzade Hamidüttin Efendi tarafından Sultan II.Beyazıt döneminde medrese olarak…
DEVAMI

FATIH ALI KUSCU HAFIZ AHMET PASA CAMII

Hafız Ahmet Paşa Camii; İstanbul Suriçi Fatih Ali Kuşçu mahallesinde Başmüezzin ve Başhoca sokakları arasındaki yapı adasında 1596 tarihinde külliyenin bir yapısı olarak inşa edilmiştir. Hafız Ahmet Paşa Külliyesi cami, medrese,  darülkurra, kütüphane, sebil, çeşme ve türbeden meydana gelmektedir. Hafız Ahmet Paşa beylerbeylik, kubbe vezirliği ve sadaret kaymakamlığı görevlerinde bulunmuştur. Hafız Ahmet Paşa 1613 tarihinde…
DEVAMI

SAMATYA SANCAKTAR HAYRETTIN CAMII

Sancaktar Hayrettin Camii ya da Sancaktar Hayrettin Mescidi; İstanbul Suriçi Samatya Teberdar sokakta MS.3. veya 4.yy yapıldığı tarihlenmektedir. Sirkeci-Halkalı banliyö hattının Kocamustafapaşa istasyonundan 500 metre uzaklıkta bulunmaktadır. Caminin çevresi pek çok dükkân ile çevrilidir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde camiye çevrilen bir manastırdır. Bugün cami olarak kullanılan bölüm bir manastır kompleksinin yalnızca ayakta kalan küçük bir bölümü…
DEVAMI

SAMATYA HACI EVHAÜTTIN CAMII

Hacı Evhaüttin Camii; İstanbul Suriçi Yedikule Hacı Evhaüttin caddesinde 1575 tarihlerinde Hacı Evhaüttin tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. 1575 tarihinde, devrin Serrdebbağlarından Hacı Evhattin tarafından yaptırılmıştır. Banisi mihrabın önünde medfundur. Kapı kitabesinden anlaşıldığına göre Sultan Abdülmecit döneminde camii esaslı bir şekilde tamir ettirmiştir. 1920’de geçirdiği yangında harap olan camii, uzun yıllar dört duvar halinde durduktan…
DEVAMI