Portfolio Category: Anadolu Yakası Mescitleri

ÜSKÜDAR KARACAAHMET FETHI PASA CAMII

Fethi Ahmet Paşa Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu Yakasında Üsküdar Karacaahmet türbesi karşısında 19 yüzyıl başlarında inşa edilmiştir. Kitabeden öğrendiğimize göre, bu camii evvelce Sultan Abdülmecit'in rikabdarlarından yani özengi ağalarından Rodos'lu Hacı Hafız Ahmet Ağa ahşap olarak yaptırmıştır. Oğlu Fethi Ahmet Paşa yeniden ve taş olarak inşa ettirmiştir. Yanlış olarak Karacaahmet cami olarak da söylenilmektedir. Alt…
DEVAMI

ÜSKÜDAR SADRAZAM HALIL PASA CAMII

Sadrazam Halil Paşa Camii, Tekkesi ve Türbesi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Efendi Türbesi'nin sokağında 1617 tarihlerinde inşa edilmiştir. Türbenin ahşap tavanı çökmüş, dört duvarı kalmıştır. Türbenin arkasındaki Şeyh Mesut Efendi Türbesi'ne, yan taraftaki Ayşe Sultan Türbesi'ne ve hazireye açılan üç kapısı vardır. Mezarlığa açılan kapının sol tarafında, küçük türbedar odası bulunuyordu.…
DEVAMI

ÜSKÜDAR PASALIMANI ABDURRAHMAN AGA CAMII

Abdurrahman Ağa Camii; İstanbul Boğazının Anadolu yakasında Üsküdar Kuzguncuk caddesine cepheli olarak tarihinde inşa edilmiştir. Mescidin Banisi Sultan III.Mustafa’nın silahtarı Abdurrahman Ağa’dır.  Bu cami Üsküdar Meydanı'ndan Kuzguncuk'a giden asfaltın sağındaki ambarlardan ve eski karakol binasından sonra gelir. Bu yapı tahrip olduktan sonra Sultan II. Mahmut tarafından 1832 tarihinde bugünkü şekli verilmiştir. Duvarları kesme küfeki taşından…
DEVAMI