Portfolio Tag: Cağaloğlu Cezeri Kasım Pasa Camii

…Istanbul Camileri

Akbıyık Mehmet Efendi Camii,  Aksaray Haseki Cerrah Mehmet Pasa Camii,  Aksaray Haseki Davut Pasa Camii,  Aksaray Haseki Hürrem Sultan Camii,  Aksaray Laleli Camii,  Aksaray Murat Pasa Camii,  Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii,  Arnavutköy Tevfikiye Camii,  Ayvansaray Ferruh Kethüda Camii,  Ayvansaray Hacı Hüsrev Camii,  Ayvansaray Kazasker İvaz Efendi Camii,  Ayvansaray Yusuf Sücaüttin Camii,  Azapkapı Sokollu Mehmet…
DEVAMI

Cagaloglu Cezeri Kasım Pasa Camii

Cezeri Kasımpaşa Mescidi; İstanbul Suriçi Cağaloğlu  Nuruosmaniye Caddesi ile Babıali Caddesinin kesiştiği köşede inşa edilmiştir. Cağaloğlu Meydanına cephelidir. Cağaloğlu Meydanında Sadrazam Mahmut Nedim Paşa türbesi ile karşılıklıdır. Cezeri Kasım tarafından yaptırılan bu cami yanmıştır. Daha sonra Sultan Abdülaziz tarafından 1868 yılında fevkani olarak yaptırılmıştır. Minaresinin şerefe çıkması yaprak biçiminde bir süslemeye sahipti. 1957 yılında bakımsızlıktan…
DEVAMI