Portfolio Tag: Fatih Cibali Aşık Pasa Camii

…Istanbul Camileri

Akbıyık Mehmet Efendi Camii,  Aksaray Haseki Cerrah Mehmet Pasa Camii,  Aksaray Haseki Davut Pasa Camii,  Aksaray Haseki Hürrem Sultan Camii,  Aksaray Laleli Camii,  Aksaray Murat Pasa Camii,  Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii,  Arnavutköy Tevfikiye Camii,  Ayvansaray Ferruh Kethüda Camii,  Ayvansaray Hacı Hüsrev Camii,  Ayvansaray Kazasker İvaz Efendi Camii,  Ayvansaray Yusuf Sücaüttin Camii,  Azapkapı Sokollu Mehmet…
DEVAMI

Fatih Cibali Asık Pasa Camii

Aşık Paşa Hüseyin Ağa Camii; İstanbul Suriçi Fatih Cibali Caddesi Esrardede sokak ile Şair Baki sokakları arasındaki yapı adasında 1546 yılında Aşık Paşa neslinden Şeyh Mehmet Ağa tarafından Aşık Paşa’nın ruhu için inşa ettirilmiştir. Camii ismindeki Hüseyin Ağa ismi camiinin 1793 yılında Babüssaade Ağası Hüseyin Ağa tarafından yapının tamir ettirilip genişletilmesinden gelir. Bu konu camiinin…
DEVAMI