Portfolio Tag: Fatih Hırka-ı Şerif Camii

…Istanbul Camileri

Akbıyık Mehmet Efendi Camii,  Aksaray Haseki Cerrah Mehmet Pasa Camii,  Aksaray Haseki Davut Pasa Camii,  Aksaray Haseki Hürrem Sultan Camii,  Aksaray Laleli Camii,  Aksaray Murat Pasa Camii,  Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii,  Arnavutköy Tevfikiye Camii,  Ayvansaray Ferruh Kethüda Camii,  Ayvansaray Hacı Hüsrev Camii,  Ayvansaray Kazasker İvaz Efendi Camii,  Ayvansaray Yusuf Sücaüttin Camii,  Azapkapı Sokollu Mehmet…
DEVAMI

FATIH HIRKA-I SERIF CAMII

Hırka-i Şerif Camii; İstanbul Suriçi Fatih Atikali Muhtesip İskender Mahallesi 1851 yılında Sultan I.Abdülmecit tarafından İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in Veysel Karani’ye hediye ettiği hırkanın (Hırka-ı Şerif) muhafaza ve ziyaret edilmesi için inşa ettirilmiştir.  Veysal Karani’nin vefatından sonra Üveysi sülalesi elinde kalan Hırka-ı Şerif, 17.yüzyıl'ın başlarında, ailenin o tarihteki reisi Şükrullah Üveysi tarafından Sultan Ahmet'in fermanı…
DEVAMI