Portfolio Tag: haseki cerrah mehmet paşa camii

HASEKI CERRAH MEHMET PASA CAMII

Cerrah Mehmet Paşa Camii; İstanbul Suriçi Aksaray Haseki Cerrahpaşa Caddesine cepheli olarak 1593 yılında Osmanlı Sadrazamlarından Cerrah Mehmet Paşa tarafından mimar Davut Ağa’ya yaptırılan külliyenin ana binasıdır. Cerrah Mehmet Paşa külliyesi günümüzde Haseki Kürkçübaşı, Ahmet Şemsettin Mahallesi sınırları içerisindedir. Külliye Marmara’ya bakan hakim bir tepe üzerine inşa edilmiştir. Bu itibarla denizden, sonradan yapılmış apartmanlara rağmen…
DEVAMI